Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv niklu na mechanické vlastnosti ADI 

    Křemen, Jan
    Tato bakalářská práce zkoumá vliv niklu na mechanické vlastnosti ADI. Zabývá se také mikrostrukturou, vlivem strukturních složek a doby izotermické transformace na mechanické vlastnosti ADI.