Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování dynamiky populací 

    Pecka, Luboš
    Cílem této práce je popsat základní modely dynamiky populací. V první části jsou uvedeny modely dynamiky jedné populace, v druhé modely zabývající se koexistencí dvou biologických druhů. Vždy začínáme s popisem modelů ...
  • Řešení diferenciálních rovnic metodou Laplaceovy transformace 

    Klimeš, Lubomír
    Laplaceova transformace je velmi silným matematickým nástrojem pro řešení obyčejných lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Její využití je široké - lze ji použít na lineární rovnice prvního i vyšších ...