Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv velikosti zaoblení ostří na trvanlivost VBD 

    Tomis, Jan
    Vyhodnocení zkoušek trvanlivosti vyměnitelné břitové destičky APKX1505PDER-M firmy Pramet Tools s. r. o., zaměřených na posouzení vlivu velikosti zaoblení ostří nástroje. Určení nejvhodnější velikosti zaoblení ostří pro ...