Now showing items 1-4 of 4

 • Certifikace systému managementu kvality 

  Pappová, Barbora
  Tato bakalářská práce pojednává o certifikaci systému managementu jakosti. V úvodu do problematiky se nachází vysvětlení základních pojmů, historie, vznik a vývoj normy ČSN EN ISO 9001. Dále jsou probrány jednotlivé normy ...
 • Interní audit v malé organizaci. 

  Obůrka, Miloš
  Účelem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma interní audit v malé organizaci a z takto provedeného průzkumu vyvodit vlastní závěry. Obsahuje seznámení s průběhem auditů se zaměřením na interní ...
 • Použití statistických metod v managementu kvality. 

  Vyškovský, Jaroslav
  Statistické metody v managementu řízení jakosti jsou silným nástrojem, který nám umožňuje správně se rozhodovat v oblasti řízení jakosti, či i v jiných možných oblastech, jako při řízení procesů, nebo u zhodnocování určitých ...
 • Uplatní se technická kontrola v moderním řízení kvality? 

  Prokop, Josef
  V této bakalářské práci se zabýváme úlohou technické kontroly v podniku. V první části popisujeme nástroje statistického řízení procesů s důrazem na vývojové, bodové, regulační diagramy, Ishikawův diagram, histogramy a ...