Now showing items 1-3 of 3

 • Biokeramické materiály a jejich biokompatibilita s kostními tkáněmi 

  Novotná, Lenka
  Práce je zaměřena na studium keramických povlaků na bázi nanočásticového oxidu zirkoničitého, nanesených metodou sprejové depozice na substráty z oxidu zirkoničitého, hlinitého a skla. Byla zkoumána kvalita nanesených ...
 • Příprava pokročilé keramiky metodou gelového lití 

  Veselý, Jan
  V bakalářské práci byl vypracován literární přehled metody gelového lití a na jeho základě bylo optimalizováno složení suspenze oxidu hlinitého pro výrobu rozměrově náročného a tvarově složitého keramického dílu. Byly ...
 • Struktura a vlastnosti lité keramiky EUCOR 

  Klimentová, Jiřina
  Práce se zabývá studiem lité keramiky EUCOR, kterou lze popsat jako třífázový systém sestávající z korundu, baddeleyitu a skelné fáze. Zaměřili jsme se na strukturní a fázovou analýzu sledovaného materiálu s hodnocením ...