Now showing items 1-1 of 1

  • Kontrola součástí pomocí metod reverzního inženýrství 

    Urbánek, Aleš
    Tato bakalářská práce se zabývá kontrolu součástí pomocí metod reverzního inženýrství. Nejprve je zde uvedeno rozdělení a popis zařízení používaných pro reverzní inženýrství. Následuje charakteristika konvenčních metod ...