Now showing items 1-2 of 2

  • Environmentální aspekty provozu kotlů na biomasu 

    Slavíček, Martin
    Hlavní náplní této práce je seznámení se s oblastí využití biomasy pro energetické účely. Úvod práce je zaměřen na obnovitelné zdroje energie a jejich využití a na využití biomasy jako paliva, rozdělení a charakteristiku ...
  • Potenciál biomasy v ČR a náklady na její energetické využití - I 

    Votava, Jakub
    Cílem bakalářské práce ,,Potenciál biomasy v ČR a náklady na její energetické využití,, je zhodnotit finanční stránku energetického využití biomasy a shrnout faktory, které ovlivňují cenu biomasy na trhu České repuliky. ...