Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalita a konkurenceschopnost. 

    Urbanová, Simona
    Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou a jejím vlivem na konkurenceschopnost. V první části se zabývám systémem jakosti, který využívá především norem ISO. Dále se věnuji důležitým částem, které s jakosti souvisí. V první ...