Now showing items 1-1 of 1

  • Nové trendy dělení materiálu 

    Uttendorfská, Magdalena
    Práce je zaměřená na vytvoření přehledu moderních metod dělení polotovarů v oblasti technologie tváření. První část práce pojednává o konvenčních technologiích dělení materiálu, ke kterým patří upichování, stříhání, lámání, ...