Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza nejistot měření v plynárenství 

  Dominik, Jan
  Bakalářská práce řeší problematiku nejistot v oboru měření průtoku plynu. Zaměřuje se především na vytipování možných zdrojů nejistot s novým prototypem měřidla na energetickou hodnotu plynu, který byl testován přímo na ...
 • Automatická kalibrace snímačů vibrací 

  Macháčková, Petra
  Cílem této práce je seznámení s pokročilejšími funkcemi technické diagnostiky, jako jsou autodiagnostika a autokalibrace. V práci jsou uvedeny možnosti diagnostikování diagnostiky rotačních strojů, rozdělení snímačů, které ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Lata, Miroslav
  Cílem práce bylo vypracování studie o rozvíjejícím se bezkontaktním měření teploty a přiblížit tak metody měření v oblasti infračerveného záření. Počátek práce je věnován hlavním pojmům a definicím nutné pro uvedení do ...
 • Měření teploty v technické diagnostice 

  Szmek, Tomáš
  Bakalářská práce má seznámit čtenáře s možnostmi měření teploty, s konstrukcí a funkcí jednotlivých měřidel a ukázat jejich přednosti a nedostatky. Jsou zde popsány jak jednoduché dotykové přístroje používané v běžném ...
 • Nejistoty přesných délkových měření 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře, který se zajímá o problematiku nejistot délko-vých měření, s praktickou stránkou řešení těchto nejistot u jednoho velmi často používaného kalibračního postupu měření na délkoměru ...
 • Programové vybavení pro počítačovou podporu měření 

  Krontorád, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá programovým vybavením, které umožní počítačovou podporu měření. Řeší softwarovou podporu měření jako jednu z variant automatizace měření a zpracování dat a informací. Podrobněji analyzuje vybrané ...
 • Vliv teploty na snímače vibrací 

  Kadubec, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty na snímače vibrací. Snímače vibrací jsou osazeny na zařízeních, jenž svou činností mnohdy vytváří teplo, nebo jsou osazeny v prostředí, kde jsou jiné zdroje tepla. Teplem ...