Now showing items 1-20 of 512

 • Předpisy pro stavbu letadel 

  Seďa, Ondřej
  Bakalářská práce zahrnuje soubor požadavků předpisů pro stavbu letadel. Rozebrány jsou kategorie způsobilosti a použití podle evropských předpisů CS, amerických předpisů FAR a předpisů pro ultralehké letouny. Zmíněny jsou ...
 • Zajištění QoS v rozsáhlých sítích 

  Koblížek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá řízením provozu v počítačových sítích založených na protokolu TCP/IP. Cílem je řídit pakety tak, aby se síťový provoz provoz choval předvídatelně podle našich pravidel. K tomuto řízení použijeme ...
 • Přehled konkurence letounu Aero L-159 Alca 

  Bartoněk, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá cvičnými a lehkými víceúčelovými letouny pro pokračovací výcvik srovnatelnými s letounem Aero L-159 ALCA. Je zde vytvořen přehled několika letounů, jejich užití, technických dat, historického ...
 • Malá vodní elektrárna 

  Jedlička, Rostislav
  Rostislav Jedlička: Malá vodní elektrárna. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. r. 2007/2008, studijní skupina 3P/12. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, obor Energetickéhá a procesní zařízení, prosinec 2007. ...
 • Rozbor a využití vysoce výkonných kotoučových fréz. 

  Možný, Radek
  V této bakalářské práci byla provedena studie frézování jako důležitého oboru strojírenské technologie .Bylo provedeno seznámení s frézovacími nástroji , jejich analýza a především byla věnována pozornost rozboru kotoučových ...
 • Vývoj zubních implantátů 

  Selingerová, Simona
  Rešeršní práce Vývoj zubních implantátů pojednává o vývoji, historii a klasifikaci zubních implantátů. Současně obsahuje přehled materiálů a jejich povrchových úprav, používaných v dentální implantologii a objasnění pojmů ...
 • Povlakované slinuté karbidy 

  Foltýn, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na povlakované slinuté karbidy, metody povlakování a vlastnosti povlaků. V první části práce je uvedeno základní rozdělení nástrojových materiálů, včetně popisu jejich vlastností a možností ...
 • Vliv procesních kapalin na tření a opotřebení nástrojů 

  Holý, Jan
  Tato bakalářská práce je převážně zaměřena na analýzu vzniku mechanismu třísky, tření a opotřebení nástrojů při řezném procesu. Také je zde zahrnuta jejich eliminace za použití procesních kapalin. Je poukázáno na charakter ...
 • Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene 

  Vodrážka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce hydraulického ramene. Rameno slouží jako učební pomůcka pro navrhování hydraulicky ovládaných mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny rotačními ...
 • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci hybridních pohonů pro osobní automobily 

  Štěnička, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o současném stavu a vývojových tendencích hybridních pohonů osobních automobilů. Obsahuje stručný historický přehled hybridních automobilů, jejich rozdělení, hlavní součásti a přehled současně ...
 • Druhy poškozování materiálů - II 

  Mašková, Lenka
  Během provozu jsou materiály zařízení výrobních jednotek trvale poškozovány. Přitom je stálá snaha zvyšovat jejich pracovní parametry, což násobí rizika jejich poškozování. Cílem této práce je popis procesu a mechanismu ...
 • Návrh a realizace konstrukce jednoúčelové domácí frézky 

  Janoštík, Milan
  ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací jednoúčelové domácí frézky pro výrobu plátků na strojky, které se používají ke hraní na dechových nástrojích. Zejména se jedná o přímou specializaci na fagotové a ...
 • Tvorba programu pro určování průběhů a hodnot VVÚ. 

  Kupka, Jiří
  Práce je zaměřena na řešení problémemu určování hodnot a průběhů výsledných vnitřních účinků. Cílem je algoritmizace výpočtu a jeho grafická interpretace. Hlavní důraz byl kladen na korektnost numerických výsledků a jejich ...
 • Aplikace systému ShopTurn při programování CNC soustruhu SP280SY. 

  Kolkop, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem možností dílensky orientovaného soustružení a frézování na soustružnickém centru SP280SY, návrhem technologie výroby a nástrojovém vybavení pro obrábění navržené součásti. Vypracování ...
 • Nejistoty přesných délkových měření 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře, který se zajímá o problematiku nejistot délko-vých měření, s praktickou stránkou řešení těchto nejistot u jednoho velmi často používaného kalibračního postupu měření na délkoměru ...
 • Struktura a vlastnosti litých niklových superslitin 

  Fukátková, Pavla
  Tato práce je zaměřena na problematiku vyskytujících se fází u superslitiny na bázi niklu (slitiny ŽS6K) a to z hlediska kvantitativního a kvalitativního hodnocení. Tyto fáze, zejména vytvrzující fáze ´ a karbidy, významně ...
 • Pásový šikmý dopravník 

  Hájek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu obilního zrna ve vzdálenosti přesypu 26 metrů a výškovém rozdílu 6 metrů. Práce je zaměřena především na funkční výpočet, určení hlavních ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Varjan, Matúš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru B2307-00 predkladá návrh technológie výroby účiastky, výstrižku, strihaním z konštrukčného nelegovaného ocežového plechu 12010. Na základe literárnej štúdie problematiky ...
 • Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - II 

  Tomšů, Ondřej
  Práce se zabývá centralizovaným zásobováním teplem v systémech měst a obcí. Představuje systém zásobování teplem, uvádí historii centralizovaného zásobování teplem v ČR, rozdělenou do několika charakteristických období a ...
 • Skladové hospodářství pro Vinotéku 

  Michlík, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o analýze dostupných řešení a tvorbě nové jednoduché aplikace skladového hospodářství pro vinotéku. Úkolem systému je jednoduchá správa firemních dat k vedení jednotlivých agend a prezentace vín ...