Recent Submissions

 • Městské lázně 

  Škůrek, Josef
  Řešené území se nachází v části Starého Brna mezi hotelem Voroněž a řekou Svratkou. Území protíná železniční vlečka výstaviště, která výrazně ovlivňuje půdorysnou koncepci mého návrhu na jihozápadní straně. Hmota lázní ...
 • Konverze plynojemu, Ostrava - DOV 

  Dvořáčková, Kateřina
  Předmětem mé diplomové práce je rekonverze plynojemu na území NKP Vítkovice v Ostravě. Objekt je umístěn v kontaminovaném území areálu bývalých vysokých pecí a koksovny, proto před jakoukoliv rekultivací je nutno provést ...
 • Enviromentální vědeckotechnický park v Zábřehu 

  Kratochvílová, Šárka
  Diplomová práce rozvíjí záměr vybudovat v Zábřehu ekologický projekt založený na využití obnovitelných zdrojů energie a recyklaci surovin. Studie se zabývá možným rozšířením plochy areálu a snaží se jej členit do funkčních ...
 • Konverze Beuronské kaple 

  Burgerová, Lenka
  Kaple bývalého boromejského kláštera v Teplicích je významnou památkou na činnost mnišské dílny benediktinského řádu. Klášter, který je dnes jednou z budov teplického gymnázia, byl postaven v ulici na bývalých hradbách, ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Kuklová, Zuzana
  Zuzana (23:46): Project is rekonstruction of building number 24 and new building on space of building number 25 (technical condition of this building doesn´t alowed any use) in area of former bata´s factory in Zlín. Big ...
 • Nová nábřeží - skrytý potenciál Svitavského náhonu v Brně 

  Handlířová, Petra
  Diplomová práce se zabývá urbanistickým a architektonickým návrhem pásu území podél Svitavského náhonu a říčky Ponávky v Brně. Vlastní řešené území se nachází v blízkém okolí Svitavského náhonu a to v místech, kde je již ...
 • Bronx - změna adresy (přestavba káznice) 

  Vávra, Martin
  Diplomová práce je architektonicko-urbanistickou studií nového využití staré káznice a nejbližšího okolí jako potenciálního centra sociálně vyloučené lokality tzv. „brněnského Bronxu“ , a to vzhledem ke své poloze, ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Tonyková, Daniela
  Hlavní myšlenkou projektu je umístění vinařského závodu spolu s řemeslnou výrobou do jednoho jasně vymezeného objektu, který umožní velmi jednoduché provozní vazby za co nejmenších plošných nároků a s co nejmenšími ...
 • Architektonická studie nábřeží v Trenčíně 

  Andel, Branislav
  V roku 2005 schválili poslanci mesta Trenčín doplnok k územnému plánu mesta, ktorý sa zaoberá modernizáciou železničnej trate. V súčasnej dobe už prebiehajú prípravné práce súvisiace s prekládkou trate, proces modernizácie ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Krajčírová, Barbora
  Zadaním diplomovej práce je návrh vinárskeho hospodárstva , s možnosťou ubytovania . Ciežom je vytvoriť komplexný urbanisticko - architektonický projekt riešeného územia, ktorý je založený na využití miestnych zdrojov pre ...
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Březovská, Markéta
  Místo nového územního plánu jsem vyvinula strategii jak řešit situaci v komplikované oblasti mezi brněnskými nádražími. Území na jih od centra je předmětem diskuzí již téměř sto let. Dnes, spolu s přemístěním hlavního ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Tománek, Martin
  práce se zabývá udržitelností stavění, centrem trvale udržitelného rozvoje. PRO MNE CENTRUM T.U.R. NENÍ POUHÝM MUZEEM, GALERIÍ ČI PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM. JAK ČASTO CHODÍME DO MŮZEA, KOLIK LIDÍ NAVŠTĚVUJE PRAVIDELNĚ VÝSTAVY? ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Kadaňka, Petr
  Staré Brno jako centrum studentského života. Kulturně-společenský potenciál místa lze využít pro rozvoj vzdělávání, a to zejména vytvořením adekvátního sociálního zázemí pro intenzivnější život studentů přímo v centru Brna. ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Kopec, Jakub
  Nové využití bývalého překladového nádraží v Lausanne v rámci zásad trvale udržitelného rozvoje
 • Stavba v krajině - Winery 

  Stachová, Ilona
  Projekt zahrnuje nejen návrh viničního hospodářství, ale také hotelový komplex včetně rehabilitačního centra. Součástí viničního hospodářství je i prostor pro degustaci a prezentaci vína, kde se návštěvník seznámí nejen s ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Doleželová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá studií návrhu budovy národního slovinského divadla na Kongresnim trhu v Lublani. Cílem je ukázat, jak bych mohlo vypadat divadlo pro 21. století.
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Šimoníček, Stanislav
  Předmětem mé diplomové práce bylo definovat samostatný prostor náměstí Práce, vytvořit centrální shromažďovací místo izolované od ruchu přilehlé třídy Tomáše Bati, řešením doplnit dominanci stávajících staveb Baťovské éry, ...
 • Staré Brno - urbanisticko architektonická studie revitalizace města 

  Janulik, Lukáš
  človeka 3. milénia Základná koncepcia priestorovej štruktúry mestskej časti Brno - Staré Brno je postavená na komplementarite dvoch paralerných pólov, a to živého, rušného civilizačného pólu mestskosti vlastného centra na ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Macháčková, Šárka
  Trendy rozvoje naší civilizace spojené s bezohledným čerpáním zdrojů, přinesly obavu, že brzy narazí na své meze. Vznikly organizace jejichž cílem je jakýsi kompromis – udržitelnost v přitakání dalšího rozvoje, ale jen ...

View more