Now showing items 1-20 of 73

 • Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem 

  Kasan, Michal
  V mé diplomové práci se zabývám koncepcí rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mým úkolem bylo najít správnou pozici centra obce v nesourodě se rozvíjející zástavbě. Po mnoha úvahách jsem zvolil polohu nového centra v místě ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Kadaňka, Petr
  Staré Brno jako centrum studentského života. Kulturně-společenský potenciál místa lze využít pro rozvoj vzdělávání, a to zejména vytvořením adekvátního sociálního zázemí pro intenzivnější život studentů přímo v centru Brna. ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Kučerová, Jana
  TŘETÍ PLATFORMA A CENTRUM TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V LAUSANNE TRVALE UDRŽITELNÉ MĚSTO JE PODLE MÉHO NÁZORU TAKOVÉ, KTERÉ SVÝM OBYVATELŮM POSKYTUJE KVALITNÍ MĚSTSKÉ PROSTORY - ATRAKTIVNÍ ULICE A NÁMĚSTÍ - ZAJÍMAVÉ I PRO ...
 • Pavilon savců a ptáků Asie - ZOO Dvůr Králové 

  Procházka, Libor
  Konverze objektu bývalé slévárny na okraji areálu ZOO pro potřebu výstavního pavilonu drobných savců a ptáků s živou expozicí. Pavilon bude zaměřen v souladu se specializací ZOO, na faunu a flóru asijského kontinentu.
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Křístková, Veronika
  Vytvoření trvale hodnotného prostředí ve městě. Moje definice je následující: Zaprvé místo se silným charakterem, které bude nezaměnitelné, snadno lokalizovatelné a ke kterému bude možné vytvořit si vztah. Zadruhé místo, ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Hujo, Marián
  Ciežom je navrhnúť budovu činohry slovinského národného divadla. Parcela sa nachádza na Kongresnim trhu v Lublani v historickej zástavbe vo vnútry vnútrobloku. Základným konceptom riešenia je vytvorenie komorného verejného ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Kopec, Jakub
  Nové využití bývalého překladového nádraží v Lausanne v rámci zásad trvale udržitelného rozvoje
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Jelínek, Robert
  Cílem projektu je navrhnout novou divadelní budovu Národního divadla v centru Lublane.
 • Stavba v krajině - vinařské muzeum 

  Eibensteinerová, Lucie
  Areál přírodního parku Rochus se nachází v Uh. Hradišti, městské části Mařatice. Jedná se o půlhektarové území na kopci s nádherným výhledem na město. V minulosti sloužil jako vojenské cvičitě pro nedaleká kasárna. Po ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Klimešová, Naďa
  Jaká je stavba v krajině? Není lhostejná. Využívá ale nezneužívá. Nekonkuruje. Není lhostejná Motivem projektu je cesta, jako proces, jako kompoziční prvek. Má začátek mezi vinicemi a končí výhledem na dominantu krajiny – ...
 • Studentské bydlení 

  Golík, Pavel
  Architektonická studie zástavby severního cípu městského bloku v těsné blízkosti Brněnského centra. Hlavním záměrem řešení je zejména snadná průchodnost územím, bezpečnost chodce a snadná orientace v prostoru. Architektonická ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Tonyková, Daniela
  Hlavní myšlenkou projektu je umístění vinařského závodu spolu s řemeslnou výrobou do jednoho jasně vymezeného objektu, který umožní velmi jednoduché provozní vazby za co nejmenších plošných nároků a s co nejmenšími ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Vacková, Michaela
  Anotace Téma diplomové práce se týká viničního hospodářství u obce Strachotín v blízkosti CHKO Pálava. Jedná se hlavně o návrh objektu nejen na zpracování a výrobu vína, ale také pro degustaci s následnou prohlídkou výrobního ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Stachová, Ilona
  Projekt zahrnuje nejen návrh viničního hospodářství, ale také hotelový komplex včetně rehabilitačního centra. Součástí viničního hospodářství je i prostor pro degustaci a prezentaci vína, kde se návštěvník seznámí nejen s ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Doleželová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá studií návrhu budovy národního slovinského divadla na Kongresnim trhu v Lublani. Cílem je ukázat, jak bych mohlo vypadat divadlo pro 21. století.
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Floderová, Vendula
  Tématem práce je národní divadlo v Lublani.
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Škvařilová, Marie
  Urbanisticko-architektonické řešení: Lokalitou, která byla vybrána pro návrh stavby činoherního divadla pro Slovinské národní divadlo je blok, potažmo parcela, která je v srdci samotného města a zároveň ukončující Plečnikovu ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Korbička, Miroslav
  Úkolem zadání diplomové práce bylo navrhnout Slovinské národní divadlo v Lublani. Lublaň je hlavním městem Slovinska. Zaujímá plochu 275 km a čítá 271 881 obyvatel. Městem protéká řeka Ljubljanica, která tvoří neměně ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Vítek, Jiří
  Název diplomové práce: Slovinské národní divadlo v Lublani Autor: Bc. Jiří Vítek Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing.Arch. Zdeněk Makovský Měsíc a rok obhajoby: Květen 2009 Cílem práce je vytvořit návrh budovy národního ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Pacák, Radim
  PŮVODNÍM HMOTOVÝM ZÁMĚREM BYLO VYTVOŘIT 2 OBJEMY S DOPLŇUJÍCÍM FUNKČNÍM VYUŽITÍM S TÍM I VYPLÍVAJÍCÍ ODLIŠENÍ FASÁD JEDNOTLIVÝCH OBJEMŮ. VÝRAZ BUDOV ODPOVÍDÁ FUNKČNÍ STRÁNCE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ, ALE TAKÉ URBANISTICKÉ ...