Now showing items 1-20 of 73

 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Štofira, Martin
  Riešené územie divadla sa nachádza v zastavanom historickom bloku v úzkom centre Slovinského hlavného mesta Ľubžana. Blok, tvorený prevažne budovami obytnej funkcie so službami v parteri a kasínom, je obkolesený významným ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Mikláš, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimálním návrhem řešení viničního hospodářství ve vinařské oblasti Strachotín. Cílem je využití přírodního potenciálu CHKO Pálava a vodního díla Nové Mlýny s podporou rozvoje agroturistiky v ...
 • Staré Brno - urbanisticko architektonická studie revitalizace města 

  Hawerlandová, Lea
  Revitalizace Starého Brna je zejména o reurbanizaci a růst města " do sebe".Ve svém projektu se snažím vyřešit problémy s dopravou na uzlu Mendlovo náměstí a tvořím nové městské prostory a náměstí v území, které sloužilo ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Semančík, Róbert
  Cílem tohoto projektu je zachovat charakter území a adaptovat historické objekty pro novou funkci. Studentům tak poskytuje komforntní a neobyčejné bydlení. Zároveň přináší nové hodnoty pro obyvatele čtvrti.
 • Stavba v krajině - Winery 

  Klimešová, Naďa
  Jaká je stavba v krajině? Není lhostejná. Využívá ale nezneužívá. Nekonkuruje. Není lhostejná Motivem projektu je cesta, jako proces, jako kompoziční prvek. Má začátek mezi vinicemi a končí výhledem na dominantu krajiny – ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Jelínek, Robert
  Cílem projektu je navrhnout novou divadelní budovu Národního divadla v centru Lublane.
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Zelik, Radovan
  Umelecký workshop zameraný na posilnenie a rozvoj centrálnej mestskej zóny. Vychádzajúc z pôvodnej idei vzdelávania ako hlavnej činnosti v procese kultúrnej diskusie a prezentácie.
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Bartůšek, Ondřej
  Projekt se řeší prostor Moravského náměstí v návaznosti na městský parkový okruh.
 • Společenský dům - fara 

  Loudilová, Martina
  V rámci diplomové práce je řešena novostavba společenského centra s farou. Předmětem návrhu je vyřešení bytové potřeby faráře, kancelář faráře, vytvoření nových prostor pro setkávání věřících a vytvoření nové zahrady. Na ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Jelínek, Robert
  Cílem projektu je navrhnout novou divadelní budovu Národního divadla v centru Lublane.
 • Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem 

  Kasan, Michal
  V mé diplomové práci se zabývám koncepcí rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mým úkolem bylo najít správnou pozici centra obce v nesourodě se rozvíjející zástavbě. Po mnoha úvahách jsem zvolil polohu nového centra v místě ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Kožíšek, Vladimír
  Předmětem této diplomové práce je návrh vědeckotechnického parku při univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ten je členěn na tři pracoviště: na výukové a školící, pracoviště pro aplikovaný výzkum a podnikatelské centrum. Lokalita, ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Hettešová, Miroslava
  Riešené územie sa nachádza v časti starého Brna v blízkosti Mendlovho námestia. Parcela leží na významnom mieste z historického hžadiska. Tu v minulosti stála jedna z najstarších stavieb na území Brna kostol Sv. Prokopa a ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Korbička, Miroslav
  Úkolem zadání diplomové práce bylo navrhnout Slovinské národní divadlo v Lublani. Lublaň je hlavním městem Slovinska. Zaujímá plochu 275 km a čítá 271 881 obyvatel. Městem protéká řeka Ljubljanica, která tvoří neměně ...
 • Studentské bydlení 

  Golík, Pavel
  Architektonická studie zástavby severního cípu městského bloku v těsné blízkosti Brněnského centra. Hlavním záměrem řešení je zejména snadná průchodnost územím, bezpečnost chodce a snadná orientace v prostoru. Architektonická ...
 • Bronx - změna adresy (přestavba káznice) 

  Vávra, Martin
  Diplomová práce je architektonicko-urbanistickou studií nového využití staré káznice a nejbližšího okolí jako potenciálního centra sociálně vyloučené lokality tzv. „brněnského Bronxu“ , a to vzhledem ke své poloze, ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Pšenčík, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl navrhnout atraktivní bydlení pro studenty v blízkosti jejich škol a zároveň pozitivní ovlivnění okolního prostředí. Pomocí integrování vhodných funkcí zkvalitňuje život čtvrti.
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Valenta, Peter
  URBANISTICKÉ RIEŠENIE MORAVSKÉ MESTO ZLÍN MÁ DNES DVOJAKÚ PODOBU: JE NIELEN HISTORICKY VÝZNAMNOU STAVEBNOU PAMIATKOU, ALE TAKTIEŽ DYNAMICKÝM MESTOM S VITÁLNYM SPOLOČENSKÝM A OBCHODNÝM ŽIVOTOM A UNIVERZITOU TOMÁŠA BAŤU. ...
 • Stavba v krajině - vinařské muzeum 

  Eibensteinerová, Lucie
  Areál přírodního parku Rochus se nachází v Uh. Hradišti, městské části Mařatice. Jedná se o půlhektarové území na kopci s nádherným výhledem na město. V minulosti sloužil jako vojenské cvičitě pro nedaleká kasárna. Po ...
 • Slovinské národní divadlo v Lublani 

  Floderová, Vendula
  Tématem práce je národní divadlo v Lublani.