Recent Submissions

 • Svařování vysokopevnostních ocelí laserem 

  Číp, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301 předkládá experiment svařování vysokopevnostních ocelí laserem, ve kterém se provedou svary vzorků vysokopevnostní oceli DOMEX 420MC metodou laserového svařování ...
 • Počítačová aplikace pro podporu obchodní činnosti firmy 

  Skoták, Leo
  Cílem této diplomové práce je analyzovat stávající situaci v oblasti řešení internetových obchodů a navrhnout a implementovat vlastní aplikaci, která bude řešit administraci zákazníku a produktů firmy zabývající se prodejem ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ61. 

  Svozil, Libor
  V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ61v litém stavu a po rozpouštěcím žíhání. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, mechanické vlastnosti a tvrdost materiálu. Pro ...
 • Optimalizace konstrukce rámu vozidla Formule Student 

  Krkoška, Kamil
  Cílem této diplomové práce bylo vypracovat optimalizovaný návrh rámu Formule Student. Základním požadavkem nové konstrukce bylo, aby splňovala nejnovější pravidla soutěže Formula Student/SAE a také lépe plnila řadu dalších ...
 • Mezní ohřev kulového kloubu při akcelerovaném testu 

  Kříž, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit model kulového kloubu a nadefinovat okrajové podmínky tak, aby co nejpřesněji odpovídal skutečnému stavu a nastavit parametry testu, který je prováděn ve firmě TRW-DAS, a.s. tak, aby nedocházelo ...
 • Eliminace přídavných zatížení při zkoušení podvozkových komponent 

  Brychta, Tomáš
  V této diplomové práci je provedena rešerše akceleračních testů se zaměřením na automobilové komponenty. Jsou zde uvedeny druhy testů a také zatěžující faktory, které se při testování používají. Dále je vytvořen program ...
 • Stanoveni kavitace na ventilu z poklesu průtočnosti a z vysokofrekvenčních pulsací tlaku. 

  Šebek, Miloš
  Problematika této diplomové práce řeší vysokofrekvenční pulsace tlaku způsobené kavitujícími hydraulickými součástmi (v tomto případě trysky a ventilu). V prvním měření na trysce nebyl do tratě umístěn vysokofrekvenční ...
 • Racionalizační projekt pracoviště svařování ohřívačů 

  Varjan, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je racionalizovať pracovisko zvárania ohrievačov vody v spoločnosti Tatramat – ohrievače vody s.r.o.. Racionalizácia pozostáva z troch častí (úloh). Prvá časť sa zaoberá dispozičným riešením, ...
 • Supertvrdé materiály a jejich efektivní využití 

  Grausgruber, Jiří
  První část této práce, uvádí základní poznatky o supertvrdých řezných materiálech (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, pou-žití, výroba) a hodnotí tyto nástrojové materiály z hlediska řezivosti. ...
 • Funkční analýza rizik (FHA) 4-místného letounu pro osobní dopravu 

  Jakl, Jan
  Tato práce na začátku zahrnuje ucelený přehled nehodovosti letadel v této kategorii 2-6ti místných letadel pro osobní přepravu. Jelikož je tato práce zaměřena na autopiloty, tak nechybí ani základní přehled nejpoužívanějších ...
 • Optimalizace použití chladítek u výroby masivních odlitků 

  Rybička, Petr
  Diplomová práce se zabývá optimalizací použití chladítek u výroby masivních odlitků. První část zpracovává přehled o chladítkách ve slévárenské praxi. Druhá část popisuje tepelné procesy v soustavě odlitek-chladítko-forma. ...
 • Optimalizace nabídkového procesu 

  Koryciński, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací nabídkového procesu. Popisuje praktické využití mapování hodnotového toku metodou VSM – value stream mapping za úcelem predevším ekonomických úspor. Dále seznamuje se tremi zpusoby ...
 • Vliv vneseného tepla na vlastnosti a strukturu svarového spoje duplexní oceli. 

  Němec, Karel
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie se zabývá zkoumáním vlivu vneseného tepla na vlastnosti a strukturu duplexní oceli jakosti 1.4462. Zkušební vzorky, na kterých byly provedeny ...
 • Studium chování těžkých kovů v getrujících multivrstvách 

  Gretz, Leoš
  Cílem práce je analyzovat chování těžkých kovů v getrujících multivrstvách (tvořených vrstvami polykrystalického křemíku oddělených vrstvami oxidu křemíku) a porovnat ho s getračním chováním ve vrstvách tvořených pouze ...
 • Aplikace Laserových technologií v průmyslu se zaměřením na obrábění a úpravu povrchu. 

  Merenda, Petr
  Práce se zaměřuje na začlenění laserových technologií mezi ostatní způsoby obrábění, zejména v oblasti značení. Přibližuje problematiku laserového gravírování maticových kódů (data matrix kódů) v automobilovém průmyslu. ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Dembek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na řezné nástroje vyráběné ze slinutých karbidů. Charakterizuje značení, výrobu a vlastnosti nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů a přibližuje nejnovější trendy v povlakování. ...
 • Sestavení technologie součásti "skříň bezpřevodového výtahového stroje" pro TPV sériové výroby. 

  Bílek, Josef
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku sestavení technologie výroby skříně bezpřevodového výtahového stroje pro sériovou výrobu. Obsahuje konstrukčně technologický rozbor skříně, návrh dvou materiálů polotovaru – ...
 • Metodika modelování lepených spojů v automobilovém průmyslu 

  Hrádek, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování pevnostních lepených spojů používaných při simulacích bariérové zkoušky čelního OBD nárazu dle EuroNCAP. Cílem je navrhnout metodiku modelování lepených spojů, která by ...
 • Numerická simulace navařování rotoru turbíny 

  Durajová, Věra
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia, řeší problematiku renovace poškozené drážky závěsu lopatek, navařováním válcových a čelních ploch metodou APT s použitím přídavného matriálu TOPCORE 838 B. Rotor turbíny je ...
 • Možnosti technologie Google Wave 

  Michlík, Pavel
  Diplomová práce pojednává o nové technologii Google Wave určené pro spolupráci více účastníků v reálném čase. Předmětem práce bylo popsat základní stavební prvky Google Wave a vytvořit ukázkové aplikace jako možnosti ...

View more