Now showing items 229-248 of 299

 • Technicko-provozní porovnání letounů pro dopravu aerotaxi 

  Obuch, Matej
  Diplomová práca je venovaná téme Technicko-prevádzkové porovnanie lietadiel pre dopravu aerotaxi. Tému práce som si vybral vďaka spoločnosti SkyService, ktorá sa v budúcnosti plánuje zamerať práve na túto formu dopravy. V ...
 • Technologické a ekonomické aspekty aplikace CNC obráběcích center 

  Martiňák, Marek
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat nasazení CNC obráběcích center ve strojírenské výrobě se zaměřením na technologičnost konstrukce obráběných součástí, přesnost a ekonomické aspekty obráběcího procesu. Po prostudování ...
 • Technologické aspekty nástrojů pro obrábění dřeva 

  Brlica, Vlastimil
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů na obrábění dřeva. Jsou zde charakterizovány vlastnosti dřeva a řezných materiálů používajících ...
 • Technologický manipulátor udírny 

  Gajdušek, Jakub
  Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení technologického manipulátoru udírny, který slouží pro přesun vozíků s potravinami mezi udírenskou a zchlazovací komorou. Komory jsou spojeny v jedno zařízení. Je uvažováno s ...
 • Technologický projekt výroby nerotačních (deskových) součástí 

  Henzl, David
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby nerotačních (deskových) součástí na základě požadavků společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. V první části práce je zpracována literární studie z oblasti ...
 • Technologický projekt výroby rotačních součástí 

  Čvanda, Petr
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem výroby rotačních součástí, přesněji návrhem uspořádání části pracoviště lehké obrobny - soustružny ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Při návrhu pracoviště se vychází jak ...
 • Technologie CNC frézování 

  Vondrák, Jan
  Rozbor obecných možností na frézovacích strojích, rozbor možností při programování v dílensky orientovaném frézování v systému Sinumerik 840D ShopMill. Návrh variant technologie výroby, včetně vytvoření NC programů součásti ...
 • Technologie řezání laserem 

  Kolkop, David
  Tato diplomová práce pojednává o technologii laseru a jeho možností využití v praxi. Popisuje princip, rozdělení a možnosti použití laseru při obrábění. Cíleně se zaměřuje na technologii řezání laserem. Diplomová práce ...
 • Technologie výroby a zpracování středověkých hrotů střel 

  Kašpar, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou výroby, typologie a použití středověkých hrotů. V teoretické části je popsána historie luku a jeho evropské nálezy především ze středověku. Poté je nastíněn historický vývoj hrotů a je ...
 • Technologie výroby kopie osobního automobilu pomocí digitalizace 

  Eis, Jiří
  Tato práce, vypracovaná jako diplomový projekt na VUT v Brně, v teoretické části shrnuje nejpoužívanější metody, technologii reverzního inženýrství a rapid prototyping, včetně jejich využití v praxi. Experimentální část ...
 • Technologie výroby plastového kontejneru na náboje 

  Hejl, Dušan
  Diplomová práce se zabývá řešením výroby zadané součásti „plastový kontejner na náboje“. Součást je vyrobena z vysokohustotního polyethylenu s obchodním označením LITEN ML 77 při navrhované sérii 3 000 000 kusů. Na základě ...
 • Technologie výroby součásti tvářením 

  Litochlebová, Soňa
  Tato diplomová práce řeší zefektivnění výroby víka z plechu. Nový technologický postup ušetří dvě výrobní operace tažení. Zvoleno je tažení válcové nádoby s přírubou a její následné kalibrování podle zadané výkresové ...
 • Technologie výroby tělesa mixážního tubusu z plastu 

  Pipek, Josef
  V diplomové práci je předložen komplexní návrh technologie výroby vstřikování plastů do forem. Literární studie shrnuje poznatky ze vstřikování termoplastů, lepení termoplastů a návrhu vhodného materiálu pro zadaný výrobek. ...
 • Technologie výroby základny přístroje z plastu 

  Vyškovský, Stanislav
  Technologie vstřikování termoplastů má široké využití ve všech odvětvích spotřebního a elektrotechnického i automobilového průmyslu. Největší výhodou této výrobní technologie je velký stupeň automatizace a dobrá opakovatelnost ...
 • Technologie zápustkového kování držáku blatníku 

  Ondráček, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice zápustkového kování. Je zde zpracována podrobná literární studie, ve které jsou podklady pro vypracování zadané součásti – držáku blatníku. Jsou zde uvedeny možnosti dělení výchozího ...
 • Technologie zápustkového kování hřídele 

  Vaško, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány ...
 • Teoretický popis zobrazení digitálním holografickým mikroskopem 

  Slabá, Michala
  Diplomová práce se zabývá teorií zobrazení transmisním digitálním holografickým mikroskopem s částečně koherentním osvětlením. V práci je řešen vliv stavu prostorové a časové koherence osvětlení na vznik optických řezů. ...
 • Testování řezivosti vybraných druhů PVD povlaků pro frézování. 

  Skrbek, Jan
  Cílem práce je popsat postup návrhu metodiky a realizace experimentu řezné zkoušky frézováním. Zadavatelem zkoušky je výrobce PVD povlaků. Požadavkům zadavatele odpovídá i volba parametrů zkoušky. V práci je popsána volba ...
 • Trendy použití nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání. 

  Mouralová, Kateřina
  Cílem diplomové práce jsou budoucí trendy elektroerozivního drátového řezání v podmínkách malé nástrojárny. V úvodu je zpracována teorie této metody nekonvenčního obrábění. Praktická část je zaměřena na zhodnocení stávající ...
 • Třístranně sklápěná korba návěsu 

  Peňáz, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem třístranně sklápěné korby pro traktorový návěs s maximální hmotností 23 tun. Práce v úvodní části obsahuje rešeršní část a návrh koncepce korby včetně zadního čela. Prostřední část ...