Now showing items 30-31 of 31

  • Vlnková filtrace elektrokardiogramů 

    Smital, Lukáš
    Tato dizertační práce pojednává o možnostech využití vlnkových transformací pro odstranění širokopásmového svalového rušení v signálech EKG. V práci jsou nejprve rozebrány vlastnosti signálů EKG a především nejčastěji ...
  • Využití systému zbytkových tříd pro zpracování digitálních signálů 

    Younes, Dina
    Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem základních bloků v systému zbytkových tříd pro zvýšení výkonu aplikací určených pro digitální zpracování signálů (DSP). Systém zbytkových tříd (RNS) je neváhová číselná soustava, ...