Now showing items 1-1 of 1

  • Limit Modes of Particulate Materials Classifiers 

    Adamčík, Martin
    S požadavky materiálových věd na stále menší částice jsou potřebné i nové přístupy a metody jejich klasifikace. V disertační práci jsou zkoumány struktury turbulentního proudění a trajektorie částic uvnitř dynamického ...