Now showing items 1-1 of 1

  • Analysis of Powertrain Acoustic Properties 

    Ambróz, Richard
    Dizertačná práca rieši problematiku analýzy akustických vlastností pohonných jednotiek. V úvodnej časti je teoretický rozbor fyzikálnych princípov vibrácií a hluku a prehľad súčasného stavu riešenia problematiky v oblasti ...