Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání objektů pomocí evolučních metod 

    Lýsek, Jiří
    Tato práce pojednává o použití evolučních metod, konkrétně gramatické evoluce k rozpoznávání objektů v obraze. V práci jsou popsány principy rozpoznávání objektů a evoluční metody se zaměřením na gramatickou evoluci. Ve ...