Now showing items 1-11 of 11

 • Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot 

  Chabičovský, Martin
  Sprchové chlazení horkých povrchů se v metalurgickém průmyslu využívá při kontinuálním odlévání, válcování za tepla či při tepelném zpracování. Při sprchovém chlazení v metalurgickém průmyslu je voda rozprašována na chlazený ...
 • Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny 

  Brožová, Tereza
  Práce je zaměřena na polymerní tepelné výměníky z dutých vláken. Hlavním předmětem zkoumání je vznik a průběh kondenzace na vnějším povrchu vláken a vliv fázové přeměny na přenos tepla. Práce se současně zabývá vlivem ...
 • Návrh experimentu pro řešení inverzní úlohy vedení tepla 

  Horák, Aleš
  V této práci je komplexně studována inverzní úloha vedení tepla s důrazem na optimální návrh experimentu. V technické praxi se vyskytuje mnoho aplikací, v nichž jsou nebo mohou být inverzní úlohy použity. Jedná se především ...
 • Optimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomoci numerického modelu teplotního pole 

  Mauder, Tomáš
  Tato práce pojednává o optimalizaci provozu zařízení na plynulé odlévání ocelových bram. Shrnuty jsou zde základní analytické a empirické poznatky o procesu tuhnutí, o numerickém modelování a vybraných optimalizačních ...
 • Optimalizace parametrů sekundárního chlazení plynulého odlévání oceli 

  Klimeš, Lubomír
  Plynulé odlévání je dominantní způsob výroby oceli, pomocí kterého je v současné době vyráběno více než 95 % veškeré celosvětové produkce oceli. Matematické modelování a optimální řízení provozu licího stroje patří mezi ...
 • Optimization of Heat Transfer Surfaces of Heat Exchangers 

  Bartuli, Erik
  Disertační práce je zaměřena na kovové a polymerní výměníky tepla. Hlavním předmětem zkoumání je optimalizace teplosměnných ploch za účelem zvýšení účinnosti výměníku tepla. Tyto cíle byly dosaženy experimentálně a numericky ...
 • Pokročilé metody pro inverzní úlohy vedení tepla 

  Komínek, Jan
  Numerické simulace tepelných procesů jsou založeny na znalosti geometrie, materiálových vlastností, počátečních a okrajových podmínek. Masivnímu používání těchto simulací v hutním průmyslu (například pro simulaci tepelného ...
 • Polymeric Hollow Fiber Heat Exchanger Design 

  Astrouski, Ilya
  This Ph.D. thesis is focused on theory and experimental investigations developing of new knowledge about polymeric hollow fiber heat exchanger (PHFHE). The state-of-the-art study of plastic heat exchangers shows that their ...
 • Rozvoj inverzních úloh vedení tepla se zaměřením na velmi rychlé procesy v mikroskopických měřítcích 

  Bellerová, Hana
  Řešením inverzní úlohy je okrajová podmínka v rovnici vedení tepla. Z její znalosti lze určit teplotní pole chlazeného tělesa. V práci jsou zkoumány způsoby, jak zvýšit přesnost výsledků získaných řešením inverzní úlohy ...
 • Tepelně-mechanická degradace povrchů za vysokých teplot 

  Zahradník, Radek
  Tato dizertační práce se zabývá degradačními procesy povrchů oceli při kombinovaném, teplotně- mechanickém namáhání. Je vázána na pracovní válce teplých válcoven, které jsou namáhány právě kombinovaným teplotně-mechanickým ...
 • Vývoj metod in-line tepelného zpracování 

  Hnízdil, Milan
  In-line tepelné zpracování oceli je součástí technologického procesu, který využívá fázových a strukturních přeměn k dosažení požadovaných mechanických vlastností. Tepelné zpracování vývalků nabízí, jak snížení nákladů na ...