Now showing items 1-1 of 1

  • Current Induced Magnetization Dynamics in Nanostructures 

    Uhlíř, Vojtěch
    Předkládaná dizertační práce pojednává o problematice pohybu doménových stěn (DS) vyvolaného spinově polarizovaným proudem v magnetických nanodrátech na bázi spinového ventilu NiFe/Cu/Co. Jedná se o tzv. efekt přenosu ...