Now showing items 1-2 of 2

  • Mechatronický přístup v dynamice vozidel 

    Kučera, Pavel
    Tato práce se zabývá mechatronickým přístupem v dynamice vozidel. Celek je rozdělen na dvě hlavní části, kde v první části jsou prováděny analýzy vibrací, měření a analýza funkce hnacího traktu nákladního vozidla. Druhá ...
  • Problematika rychlé automatické výměny nástrojů u obráběcích strojů 

    Pavlík, Jan
    Disertační práce je věnována problematice automatické výměny nástrojů, u frézovacích center, kde se v poslední době ukazuje toto téma jako velice aktuální. Obsahem této práce je jak provedení komplexní rešerše jednotlivých ...