Now showing items 1-1 of 1

  • Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek 

    Řehák, Petr
    Cílem vědeckovýzkumné činnosti v průběhu autorova doktorského studia byla analýza mechanické stability kubických krystalů při vnějším zatížení. V této práci je ukázáno, jakým způsobem byla posuzována mechanická stabilita ...