Now showing items 1-1 of 1

  • Absorpční čištění spalin vznikajících spalováním odpadů 

    Jecha, David
    Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého ...