Now showing items 1-1 of 1

  • Bioceramic Materials for Advanced Medical Applications 

    Novotná, Lenka
    Cílem disertační práce bylo připravit trojrozměrné biokeramické podpůrné systémy („skafoldy“), které by v budoucnu mohly pomoci při rekonstrukci a regeneraci poškozených kostních tkání. Porézní keramické pěny byly připraveny ...