Now showing items 1-2 of 2

  • Čištění energoplynu kovovými katalyzátory 

    Baláš, Marek
    Technologie zplyňování biomasy je jedním z možných způsobů využití biomasy pro energetické účely. Biomasa jakožto perspektivní obnovitelný zdroj energie stojí v popředí zájmu energetické obce nejen v ČR, ale i v zemích EU ...
  • Návrh metod čištění plynu při zplyňování stébelnin 

    Moskalík, Jiří
    Neustálý nárůst spotřeby energie vyžaduje, aby se vývoj v energetickém odvětví zaměřoval na obnovitelné zdroje energie. Další z možností jak snížit spotřebu primárních energetických zdrojů představuje také vyhledávání ...