Now showing items 1-1 of 1

  • APLIKACE NANOMATERIÁLŮ PRO VÝVOJ PÁJEK BEZ OLOVA 

    Pešina, Zbyněk
    Předkládaná disertační práce je motivována hledáním alternativy k pájení bez použití olova s pomocí nanočástic kovů a jejich slitin. Tato problematika je aktuálně řešena používáním pájek bez olova, jejichž vlastnosti však ...