Now showing items 1-1 of 1

  • Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem 

    Dupák, Libor
    Práce se zabývá problematikou mikroobrábění elektronovým svazkem s důrazem na nekovové materiály jako sklo, keramika a plasty. Součástí práce je popis zařízení, na kterém byly provedeny experimenty uvedené v této práci a ...