Now showing items 1-1 of 1

  • Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků 

    Pernica, Vítězslav
    Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé doby tuhnutí většinou dochází k segregaci příměsí ...