Now showing items 1-1 of 1

  • Koherencí řízený holografický mikroskop 

    Kolman, Pavel
    Byl navržen, zkonstruován a ověřen koherencí řízený transmisní holografický mikroskop (CCHM) s mimoosovým achromatickým a prostorově invariantním interferometrem s difrakčním děličem svazku. Tento interferometr umožňuje ...