Now showing items 1-2 of 2

  • Kvazinormy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti a jejich aplikace 

    Šácha, Jakub
    Disertační práce je zaměřena na řešení statistického problému nalezení rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny na základě pozorovaných dat. Tyto odhady jsou získány minimalizací kvazinorem za předem daných ...
  • Odhady diskrétního rozložení pravděpodobnosti a bootstrap 

    Lacinová, Veronika
    Dizertační práce se zabývá netradičními odhady diskrétního rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny z jejích pozorovaných hodnot. Při odhadech se využívá gradientu kvazinormy tohoto rozdělení pravděpodobnosti a ...