Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace spektrální analýzy v 3D hodnocení povrchů 

    Brillová, Kateřina
    Práce pojednává o spektrální analýze 3D topografie povrchu, který je obecně popsán náhodnou funkcí. Na základě teorie náhodných funkcí, teorie Fourierovy transformace a teorie zpracování signálu jsou přesně formulována ...