Now showing items 1-3 of 3

 • Evoluční optimalizace řídicích algoritmů 

  Weisser, Roman
  Dizertační práce se zaměřuje na evoluční optimalizaci řídicích algoritmů. V první části práce jsou popsány evoluční optimalizační metody, jejich principy a dílčí algoritmy, zejména pak ty, které se používají ve dvoufázové ...
 • Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů 

  Minář, Petr
  Problematika optimalizace složitých soustav za použití algoritmů umělé inteligence, je relativně nový vědní obor a má mnohé způsoby využití v technické praxi. Vhodné algoritmy na řešení podobných úloh jsou třeba genetický ...
 • Umělá inteligence v diagnostice výkonových olejových transformátorů 

  Janda, Ondřej
  Disertační práce se zabývá aplikací expertních systémů a softcomputingových metod v problematice diagnostiky výkonových olejových transformátorů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část ...