Show simple item record

HP89410A User Interface

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorNeužil, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:09Z
dc.date.available2019-06-09cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationNEUŽIL, J. Uživatelské rozhraní pro HP89410A [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22211cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2020
dc.description.abstractCílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních analyzátorů a teorie pro rychlou fourierovu transformaci. Dále jsou diskutovány klíčové parametry pro měření s FFT analyzátorem jako tvar okénkové funkce, šířka frekvenčního pásma, počet vzorků, frekvence vzorkování nebo způsob průměrování. Je popsán vytvořený program a jeho moduly pro měření frekvenční charakteristiky pomocí bílého šumu a postupným proměřováním. A moduly šumových charakteristik: měření odstupu signálu od šumu a měření harmonického zkreslení. V závěru jsou ukázána provedená měření.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to develop user interface in LabVIEW to make typical measurements with spectral analyzer HP89410A There is introduced the theory of operation of an analogue heterodyne and a digital FFT spectral analyzer. It is explained the background of the Fast Fourier Transform. There are discussed the key settings in measuring with FTT analyzer, like window function, bandwidth, number of frequency points, or the averaging. Further is described the program, which was developed for measuring frequency characteristic by white noise and by stepped measurement. It was also made a module for measuring Signal to Noise Ratio and module for Total Harmonic Distortion. In the last part of this thesis are shown the results of processed exemplar measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectspektrální analyzátorcs
dc.subjectHP89410Acs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectSCPIcs
dc.subjectspektrální analýzacs
dc.subjectFFTcs
dc.subjectDFTcs
dc.subjectfrekvenční rozlišenícs
dc.subjectRBWcs
dc.subjectodstup signálu od šumucs
dc.subjectSNRcs
dc.subjectharmonické zkreslenícs
dc.subjectTHDcs
dc.subjectfrekvenční charakteristikacs
dc.subjectamplitudacs
dc.subjectfázecs
dc.subjectspectral analyzeren
dc.subjectHP89410Aen
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectSCPIen
dc.subjectspectral analysisen
dc.subjectFFTen
dc.subjectDFTen
dc.subjectresolution bandwidthen
dc.subjectRBWen
dc.subjectsignal to noise ratioen
dc.subjectSNRen
dc.subjecttotal harmonic distortionen
dc.subjectTHDen
dc.subjectfrequency characteristicsen
dc.subjectmagnitudeen
dc.subjectphaseen
dc.titleUživatelské rozhraní pro HP89410Acs
dc.title.alternativeHP89410A User Interfaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:24cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid22211en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:45:27en
sync.item.modts2020.03.30 21:02:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeCaha, Luděkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record