Now showing items 1-2 of 2

  • Computational Modeling of Turbulent Swirling Diffusion Flames 

    Vondál, Jiří
    Schopnost predikovat tepelné toky do stěn v oblasti spalování, konstrukce pecí a procesního průmyslu je velmi důležitá pro návrh těchto zařízení. Je to často klíčový požadavek pro pevnostní výpočty. Cílem této práce je ...
  • Numerical Modelling of Grate Combustion 

    Juřena, Tomáš
    Předkládaná práce je zaměřena na numerické modelování spalování tuhých paliv na roštu metodami výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Jelikož výsledky CFD simulací roštového spalování závisí na kvalitě vstupních dat, která ...