Now showing items 1-1 of 1

  • Stress-Strain Analysis of Aortic Aneurysms 

    Polzer, Stanislav
    Tato práce se zabývá problematikou aneurysmat břišní aorty a možností využít konečnoprvkovou deformačně-napěťovou analýzu těchto aneurysmat ke stanovení rizika ruptury. První část práce je věnována úvodu do problematiky, ...