Now showing items 1-1 of 1

  • Numerical Modelling of Grate Combustion 

    Juřena, Tomáš
    Předkládaná práce je zaměřena na numerické modelování spalování tuhých paliv na roštu metodami výpočtové dynamiky tekutin (CFD). Jelikož výsledky CFD simulací roštového spalování závisí na kvalitě vstupních dat, která ...