Now showing items 1-1 of 1

  • SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

    Dosedla, Michal
    Disertační práce se zabývá postavením konstrukčního procesu v ţivotním cyklu obráběcího stroje a základními přístupy ke konstruování. Cílem disertační práce je navrţení Systémového přístupu při návrhu obráběcího stroje. ...