Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptive Filters for 2-D and 3-D Digital Images Processing 

    Martišek, Karel
    Práce se zabývá adaptivními filtry pro vizualizaci obrazů s vysokým rozlišením. V teoretické části je popsán princip činnosti konfokálního mikroskopu a matematicky korektně zaveden pojem digitální obraz. Pro zpracování ...