Now showing items 1-1 of 1

  • Dálkově řízená laserová spektroskopie (LIBS) 

    Novotný, Jan
    Disertační práce popisuje vývoj zařízení pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS) v~modifikaci pro mobilní dálkovou analýzu rLIBS na Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulty ...