Recent Submissions

  • Studentské bydlení 

    Suchánek, Michal
    Vnútorná organizácia Dispozícia typického podlažia je rozčlenená na 3 časti. V dvoch krajných častiach je „free plan“ usporiadanie vhodné pre extrovertné typy osobností. Jednotlivé izby ( 1 a 2 lôžkové) ústia do univerzálneho ...