Now showing items 1-20 of 433

 • Podnikatelský záměr 

  Velecká, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro existující společnost podnikající v oborech stolařské výroby a kovovýroby. Společnost je poměrně mladá, zahájila svou činnost v listopadu 2010. Cílem diplomové ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Slunce 

  Burdová, Martina
  Tato diplomová práce je zpracována pro společnost Hotel & Restaurant Slunce, s.r.o., která je provozovatelem čtyřhvězdičkového hotelu Slunce. Zkoumá a hodnotí hotelové služby a oblasti, které s jejich zajištěním souvisí. ...
 • Podnikatelský plán pro založení cestovní kanceláře do Kolumbie 

  Srníček, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o obchodním plánu a jeho konkrétním návrhu na vytvoření nové společnosti Kolumbus Tour Ltd. Jedná se o cestovní kancelář, která bude nabízet ekologické tour do národních parků v Kolumbii. ...
 • Zvyšování konkurenceschopnosti firmy 

  Tučková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou konkurenceschopnosti firmy v rámci podnikání společnosti ABC CYKLOSPORT s.r.o. a hodnotí její současnou pozici na trhu se sportovním zbožím. Výsledky hodnocení jsou důležitým ...
 • Audit z pohledu účetní jednotky 

  Tomanová, Lenka
  Cílem diplomové práce „Audit z pohledu účetní jednotky“ je identifikovat práva a povinnosti vyplývající účetní jednotce z povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. Mezi základní povinnosti společnosti patří povinnost ...
 • Podnikatelský plán 

  Šmída, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je detailní zpracování podnikatelského plánu pro založení společnosti s ručením omezeným, která se bude zabývat pěstitelským pálením (výrobou ovocných lihovin pro pěstitele). Teoretická část práce ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Zito, Andrej
  Práca sa venuje lokalizačnému projektu Reeses pre firmu Autodesk. Analyzuje moţnosti spoločnosti Alpha s.r.o. podieľať sa na jeho realizácii. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia s vyuţitím metód projektového managementu. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pekárková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na realizaci projektu.
 • Tvorba systému pro hodnocení a řízení výkonnosti pracovníků v zákaznickém servisu 

  Kiss, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení zaměstnanců a jejich řízení s hodnocením spojeným v zákaznickém centru nadnárodní společnosti. Úvodní část je věnována teoretickým podkladům, které se zabývají řízením ...
 • Model e-learningu pro e-commerce 

  Brabcová, Kateřina
  Diplomová práce shrnuje možné způsoby využití Internetu k realizaci e commerce ve smyslu obchodu se vzděláním. Práce pojednává o formách počítačem podporovaných metod výuky, shrnuje použitelné softwarové nástroje, webové ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Tamajka, Lukáš
  Diplomová práca navrhuje podnikateľský plán pre ďalší rozvoj existujúceho podniku „i-Studio s.r.o“. Skúma príležitosti v už prevádzkovanom odbore a snaží sa navrhnúť projekt, ktorý by prispel k väčšej ziskovosti, k rozšíreniu ...
 • Problematika penzijního připojištění zaměstnanců vybraného podniku 

  Kurzveilová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je problematika penzijního připojištění se státním příspěvkem. Obsahuje nástin demografické situace a stavu důchodového účtu státního rozpočtu České republiky. Zejména se zabývá analýzou penzijních ...
 • Úvěry fyzických osob podnikatelů a možnosti jejich získání v soudobých podmínkách ČR 

  Kopecká, Tereza
  Hlavním cílem této diplomové práce je zvolit nejvhodnější způsob úvěrového financování podnikatelské činnosti fyzické osoby v simulovaných podmínkách. První část je věnována shrnutí teoretických pojmů k problematice úvěrů. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Sopko, Richard
  V práci je navrhnutý podnikateľský zámer pre ďalší rozvoj existujúceho podniku. Zaoberá sa a skúma príležitosti v príbuznom oboru za využitia firemného know-how a snaží sa navrhnúť projekt, ktorý by prispel k väčšej ...
 • Financování rekonstrukce sportovního zařízení 

  Krylová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování projektu rekonstrukce sportovního zařízení. Jedná se o sokolovnu náležící jednotě T. J. Sokol Ivanovice na Hané, která je neziskovou organizací. V práci jsou zmíněny ...
 • Strategická analýza podniku D.I.S., spol. s r.o. 

  Lang, Richard
  Cílem této diplomové práce bylo provést celkovou strategickou analýzu společnosti D.I.S., spol. s r.o. z důvodu posouzení možností jejího dalšího vývoje. Celková strategická analýza zahrnuje externí i interní analýzu firmy ...
 • Podnikatelský plán 

  Vanžura, Leoš
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu pro výstavbu a provoz naučných stezek a penzionu s doprovodnými službami. Penzion nabídne návštěvníkům nadstandardní ubytování, program pro nepřízeň počasí, ...
 • Expertní systém pro výběr spořícího produktu pro klienty společnosti OVB Allfinanz, a.s. 

  Bednářová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá možnostmi dobrovolného spoření na důchod. V práci jsou popsány důchodové systémy vybraných evropských států a České republiky. Je zde zhodnocen současný stav těchto systémů a problémy, kterým musí ...
 • Systém bezpečnosti informací ve firmě 

  Hála, Jaroslav
  Práce se zabývá zavedením systému bezpečnosti informací ve firmě poskytující internet. Jedná se o hardwarové a softwarové řešení pro přínos kvalitních informací, potřebných k monitorování a správě sítí na profesionální ...
 • Založení nové společnosti 

  Bárta, Martin
  Předmětem této diplomové práce s názvem „Založení nové společnosti“ je příprava a zpracování podnikatelského plánu společnosti, která by se měla zabývat organizací a realizací komerčních táborů a vzdělávacích akcí pro děti ...