Recent Submissions

 • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

  Duničková, Katerini
  otevření bloku vytvoření nového veřejného prostoru
 • Stavba v krajině - vinařské muzeum 

  Šejk, Sanko
  15. Muzeum v přírodě Rochus Idea zřízení muzea v přírodě v Uherském Hradišti je velmi důležitá a smysluplná, neboť pomůže zachovat a prezentovat významnou část kulturního dědictví Uherskohradišťska. Tento region se vyznačuje ...
 • "MRAKODRAP" - architektonická studie výškové stavby u Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

  Irber, Tomáš
  Touto diplomovou prácí jsem se pokusil vytvořit návrh výškové budovy v Brně a nabídnout tak nové možnosti zástavby území způsobem, který respektuje budoucnoust rozvoje města. Do samotné konstrukce domu jsem vnesl principy ...
 • Kulturní stavba v jižním centru 

  Matěnová Kocmanová, Eva
  EVA MATĚNOVÁ KOCMANOVÁ Kulturní stavba v jižním centru Ve své diplomové práci jsem navrhovala kulturní stavbu, konkrétně galerii výtvarného umění. Této práci předcházelo zpracování návrhu parku, do kterého jsem následně ...
 • Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně 

  Pustějovská, Jiřina
  Řešené území se nachází v klidné lokalitě ulice Květná v Brně. Pozemek z větší části tvoří lesopark, dominantou pozemku je vila z 30. let. Cílem návrhu bylo vytvořit koncept, který zachovává dominantu vily a nenarušuje ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Sáčková, Veronika
  Cílem úkolu bylo navrhnout objekt situovaný na Jižní Moravě v blízkosti nádrže Nové Mlýny s výhledem na kopce Pálavy. Dům je navržen s ohledem k životnímu prostředí jako „mimořádně úsporný“ kategorie „A“ podle SEN – stupeň ...
 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Horký, Jan
  Diplomová práce se řeší objekty vstupní zóny u připravované novostavby energeticko-papírenského závodu WANEMI a.s. v Zábřehu. Jde o objekt prezentačního pavilonu a administrativní budovu. Návrh se slučuje funkci kanceláří ...
 • Tuvalu 

  Mikulcová, Lucia
  Kolik obyvatelů má město, z kterého pocházíte? Tuvalu má dvanáct tisíc a to není město. Je to krajina. Devět ostrovů v jižním Pacifiku téměř na datumové hranici. Na první pohled byste řekli, že je to ráj. Teplota ovzduší ...
 • Žabovřeské a Komínské louky 

  Medková, Veronika
  Návrat k přírodě
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Svoboda, Petr
  kombinace žluté a zelené
 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Wicherek, Štěpán
  Umístění komplexu administrativy a víceúčelového pavilonu se zázemím je v předpolí areálu, usazen v zeleném pásu při hlavní areálové příjezdové cestě. Budova administrativy je výškového charakteru a tvoří orientační prvek. ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Drholecká, Monika
  Návrh moderní budovy vinařství plnící vysoké architektonické a funkční požadavky.
 • Náměstí svobody ve Znojmě 

  Křížek, Josef
  Josef Křížek, 6.roč., atelier doc. Ing. arch. Karla Havliše, Ústav navrhování 5, FA VUT, diplomní projekt, letní semestr, 2009/2010 Předmětem řešení byla lokalita náměstí Svobody ve Znojmě. Úloha byla řešena jako urbanisticko ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Ryšková, Marie
  Cílem mé práce bylo navržení centra vinařské kultury nadmístního významu, které by sloužilo jako reprezentace Moravského vinařství jak v rámci celorepublikovém, tak i v zahraničí. Stane se styčným bodem mezi odborníky - ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Šumpichová, Pavla
  Jedná se o areál na severním svahu II. vodní nádrže Nové Mlýny na konci ulice s vinnými sklepy v obci Strachotín. Hlavní stavbou je objekt vinařství, doprovodnou funkci tvoří objekty relaxační a občerstvovací. Doprovodné ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Melnyková, Oksana
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout objekt pro výrobu vina situovaný na Jižní Moravě v blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny. Kromě potřebných ploch pro odstopkování, skladování, lisování, balení a export vina jsem také navrhla ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Nováková, Jitka
  Stavba vinařství je umístěna v krajině nedaleko obce Strachotín na Jižní Moravě. Řešené území se prudce svažuje směrem na jih k hladině vodní nádrže Nové Mlýny. Na budovu výroby navazuje objekt prezentace, degustace a ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Chudý, Ivan
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom vinného hospodárstva a hotela pri obci Strachotín v Juhomoravskom Kraji. Projekt je riešením výroby a prezentácie vína, pričom doplnkovú funkciu konceptu tvorí objekt určený na prechodné ...
 • Městské lázně 

  Železná, Jana
  V rámci diplomního projektu je řešena novostavba městských lázní ve specifickém městském prostředí. Jde o stavbu společensko-rekreačního charakteru. Hlavní náplní proto není sportovní bazén s dráhami, ale prostory a bazény ...
 • Městské lázně 

  Hrůza, Pavel
  Prostor pro svobodu duše i těla, v jednotě civilizace i přírody. Jasně definovaná dominanta umožňující naprosto svobodné počínání lidí uvnitř i vně.

View more