Now showing items 1-20 of 108

 • Městské lázně 

  Adamsonová, Kristína
  ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Centrom a vstupným bodom za atrakciami a relaxom je terasa s bazénom, s prístupom do kafé a svetlíkmi do recepcie. Okolo nej sa dva a pol krát obtáča plytká rampa. Tá je ohraničená nosnými stenami, ...
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Burešová, Magdaléna
  Urbanisticko - architektonická studie nové části města Brna mezi stávajícím a budoucím hlavním vlakovým nádražím si klade za cíl vytvoření městského prostoru při respektování základních principů fungujících živých měst. ...
 • Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně 

  Dvořáček, Zdeněk
  Novostavba administrativní budovy v exkluzivní brněnské vilové čtvrti tvoří důstojného partnera vile z 30tých let minulého století. Návrh je založen na kontrastu k okolní zástavbě, ostrými jasnými liniemi se liší od oblin ...
 • Archeologický park v Mikulčicích 

  Vomelová, Šárka
  Koncept rozvíjející se ve dvou rovinách reagujících na povahu místa a tématu. Charakteristiky krajiny lužního lesa v povodí řeky Moravy a podstata hodnot archeologicky cenné lokality. Muzeum je longitudinálním objektem, ...
 • ZOO DVŮR KRÁLOVÉ - PAVILON AFRICKÉ SAVANY 

  Axmanová, Lenka
  Zadáním práce je zpracování architektonické studie expozičního pavilonu pro okapi, bongo a hrošíky, včetně koncepce venkovních výběhů. Pavilon má organický, pravidelný tvar kapky, která je v místě vstupu deformovaná směrem ...
 • Ponava - sportovně komerční areál - zimní stadion 

  Bureš, David
  Diplomová práce se zaměřuje na stanovení jasné urbanistické koncepce prostoru "za Lužánkami". Cílem je zachovat zde funkci sportu, navázat na jeho bohatou tradici a maximálně tak využít "genius loci" tohoto místa. Detailně ...
 • B + B BARCELONA 

  Boleloucká, Alice
  Tématem projektu je stavba nového gymnázia v Barceloně, v místě, které je typické svými pravidelnými bloky navrženými architektem Cerdou. Stavbu jsem navrhla s respektem k tvaru parcely. Mým cílem bylo, nevytvořit jen ...
 • Stavba v krajině - Winery 

  Brus, Lukáš
  Návrh moderní budovy vinařství plnící vysoké architektonické a funkční požadavky.
 • Staré Brno - MĚSTO MÍSTO TOVÁRNY 

  Bartoš, Marek
  Anotace Staré Brno – Město místo továrny Cílem práce je navrhnout možnou cestu ve vybudování a přestavění částečně nevyužité a částečně nevhodně využité plochy v Brně - v městské části Staré Brno. Hlavním úkolem je nabídnout ...
 • Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Horký, Jan
  Diplomová práce se řeší objekty vstupní zóny u připravované novostavby energeticko-papírenského závodu WANEMI a.s. v Zábřehu. Jde o objekt prezentačního pavilonu a administrativní budovu. Návrh se slučuje funkci kanceláří ...
 • Brno - kompaktní město mezi starým a novým nádražím 

  Gallo, Luboš
  Urbanisticko-architektonická štúdia novej časti mesta medzi existujúcim a budúcim hlavným nádražím v Brne. Cieľom štúdie je vytvorenie nového priestorového konceptu ako eventuálnej alternatívy k schválenému územnému plánu. ...
 • Město místo továrny - kompaktní bydlení v Břeclavi 

  Přikryl, David
  Řešené území – areál bývalého Kufnerova cukrovaru - se nachází na břehu řeky Dyje v centru města. Návrh se snaží svým uspořádáním veřejných prostor a charakterem zástavby navázat na městské centrum a zároveň využít stávající ...
 • Kulturně společenské centrum u brněnské přehrady - architektonická studie objektů pro kulturně společenské i sportovní akce 

  Janečková, Kateřina
  Návrh nabízí rozšíření využití brněnské přehrady. Nová stezka, která vede přes vybudovaný most ve střední části prochází skrz letní divadlo. Divadlo má za úkol stát se cílem návštěvníků. Chtěla jsem vybudovat místo, které ...
 • "Galerie Velké Ceny" - architektonická studie 

  Kolář, Zdeněk
  Cílem diplomní práce je architektonická studie budovy Gelerie Velké Ceny na Brněnském Masarykově okruhu. Projekt pracuje se stávajícím stavem využití území a jeho cílem je navázat na mnohaletou historii okruhu a zatraktivnit ...
 • Stavba v krajině - Centrum ekologické výchovy 

  Sáčková, Veronika
  Cílem úkolu bylo navrhnout objekt situovaný na Jižní Moravě v blízkosti nádrže Nové mlýny s výhledem na kopce Pálavy. Dům je navržen s ohledem k životnímu prostředí jako mimořádně úsporný. Součástí ekologického konceptu ...
 • Město místo továrny - polyfunkční městský blok na Starém Brně 

  Šrajerová, Hana
  Hlavní filozofií návrhu bylo citlivá dostavba stávajícího bloku s důrazem na zachování městského charakteru území Starého Brna a vnést do území chybějící funkce, které by oživily a doplnily stávající a plánovanou výstavbu ...
 • "MRAKODRAP" - architektonická studie výškové stavby u Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

  Irber, Tomáš
  Touto diplomovou prácí jsem se pokusil vytvořit návrh výškové budovy v Brně a nabídnout tak nové možnosti zástavby území způsobem, který respektuje budoucnoust rozvoje města. Do samotné konstrukce domu jsem vnesl principy ...
 • Kompaktní město - řeka a železnice 

  Kostková, Lucie
  Diplomová práce řeší blok domů v sousedství Cejlu a brněnské teplárny v areálu BMT Technology, který je částečně nevyužívaný. Do stávajícího chaotického prostředí se návrh snaží vnést potřebnou chybějící městskost. Tou je ...
 • Městské lázně 

  Tunková, Martina
  "Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. " (Menandros)
 • Městské lázně 

  Kovaľová, Zuzana
  Predmetom diplomovej práce bolo spracovanie návrhu mestských lázní medzi hotelem Voroněž a riekou Svratkou v Brně. Návrhu objektu predchádzala urbanistická štúdia pre rozvoj a humanizáciu územia Starého Brna. Prvotným ...