Now showing items 179-198 of 609

 • Laboratorní přípravek demonstrující sběrnici CAN 

  Levek, Vladimír
  Cílem této semestrální práce je navrhnout laboratorní přípravek demonstrující komunikaci pomocí sběrnice CAN. Laboratorní přípravky, řízené mikroprocesorem, budou posílat stavy vstupů a výstupů mezi sebou. Rovněž bude ...
 • Laboratorní spínaný napájecí zdroj 

  Šneidr, Radim
  Tématem mé bakalářské práce je řešení laboratorních spínaných napájecích zdrojů, srovnání jejich výhod a nevýhod a vlastnosti z hlediska EMI. Úkolem této práce je také návrh koncepce dvouhladinového spínaného zdroje s ...
 • Laboratorní spínaný napájecí zdroj 

  Slezák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem spínaného zdroje na bázi propustného měniče s výstupním regulovatelným napětím v rozmezí 3 až 30V a zatěžovacím proudem do 1 A. Nejprve je rozebráno teoretické řešení základních typů ...
 • Laboratorní úlohy se simulátorem Network Visualizer 

  Kadlčík, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací třech laboratorních úloh pro studenty předmětu MNSB, zaměřených na procvičení základů počítačových sítí, přesněji konfigurací sítě LAN a problematikou IP adresování ...
 • Laboratorní úlohy využívající měřicí systém LabView 

  Černocký, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hmotnosti pomocí senzorů s deformačními elementy a měřicího systému LabVIEW. Jejím cílem je navrhnout a realizovat dvě laboratorní úlohy využívající Wheatstoneovy můstky k transformaci ...
 • Laboratorní úlohy využívající průmyslový senzorový systém ADAM 

  Bocek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s průmyslovým senzorovým systémem, realizovaným na měřicím panelu. Je zapotřebí pochopit jeho komunikaci, funkce jednotlivých modulů a navrhnout 2 laboratorní úlohy. Realizovaný ...
 • Lakové nanokompozitní materiály 

  Hlavčo, Tomáš
  Predkladaná práca pojednáva o problematike nanočastíc a nanotechnológií a ich využití v oblasti dielektrík. Základným ciežom práce bolo vyrobiť sadu lakových vzoriek plnených nanočasticami. Na vzorkách potom premerať časové ...
 • LC oscilátory - laboratorní úloha pro předmět BVMT 

  Červinka, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o LC oscilátorech. Popisuje základní princip a činnost oscilátorů. Seznamuje nás s jednotlivými druhy těchto oscilátorů, jejich schématy a principem. Práce se zabývá dvoubodovými, tříbodovými, ...
 • Lokalizace komunikačních uzlů v bezdrátových senzorových sítích 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce se nejprve zabývá popisem bezdrátových senzorových sítí a komunikačních protokolů. Dále obsahuje seznámení se základními algoritmy pro lokalizaci komunikačních uzlů v bezdrátových senzorových sítích, ...
 • Malá aktivní integrovaná anténa 

  Nunvář, Rostislav
  Práce se zabývá základními typy planárních antén, jejich návrhem a modelováním v programu ANSOFT Designer. V práci je popsán způsob, kterým je možné planární anténu doplnit aktivním prvkem (tranzistorem). Tranzistor je do ...
 • Malý řídicí systém s rozhraním Ethernet 

  Liška, Radovan
  Práca sa zaoberá komplexným návrhom a riešením (DPS) dosky plošných spojov pre malý riadiaci systém s rozhraním ethernet. V práci je rozobratý návrh napájacej časti obvodu ,teda galvanické oddelenie, usmernenie a stabilizácia ...
 • Mapa osvětlení terénu v GIS 

  Blatný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení v porovnání s normami ČSN EN a dále na zpracování naměřených dat za použití GIS. Také seznamuje se základními pojmy osvětlení.
 • Mechanické vlastnosti gelových polymerních elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty, jejich přípravou a závislostí jejich vlastností na koncentraci nanočástic Al2O3 v nich obsažených. ...
 • MEMS technologie snímání náklonu 

  Kopeček, Pavel
  V poslední době klademe na zařízení kolem nás čím dál větší požadavky. Výjimku netvoří ani potřeba vědět, pod jakým úhlem je zařízení nakloněno. Použití je od herních konzolí, přes mobilní telefony až po zařízení určené ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Metody kvantové kryptografie 

  Pajtinová, Mária
  Bakalářská práce analyzuje metody kvantové kryptografie, konkrétně popisuje používané přenosové protokoly využívající otevřený komunikační kanál. Tyto metody prakticky předvádí simulační program, který je součástí. V další ...
 • Metody měření radioaktivního záření 

  Šugra, Marián
  Tento projekt zahrnuje přehled vlastností ionizujícího záření. Popisuje principy metod pro jeho měření spolu s jejich principem. Zaměřuje se na metody používané na medicínských pracovištích. Hlavní podstatou projektu je ...
 • Metody návrhů počítačových sítí 

  Božek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu počítačové sítě pro středně velkou infrastrukturu, jejím zabezpečením a následnou realizací směrovače s firewallem. Tento hraniční prvek bude schopný plnit základní ...
 • Metody pro automatické zaostřování kamery 

  Kičina, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami zaostrovania pomocou web kamery. Princípy na určovanie miery zaostrenia som v práci použil detekciu hrán a Diskrétnu kosínovú transformáciu. Vytvoril som program v programovom ...