Now showing items 188-207 of 609

 • Malá aktivní integrovaná anténa 

  Nunvář, Rostislav
  Práce se zabývá základními typy planárních antén, jejich návrhem a modelováním v programu ANSOFT Designer. V práci je popsán způsob, kterým je možné planární anténu doplnit aktivním prvkem (tranzistorem). Tranzistor je do ...
 • Malý řídicí systém s rozhraním Ethernet 

  Liška, Radovan
  Práca sa zaoberá komplexným návrhom a riešením (DPS) dosky plošných spojov pre malý riadiaci systém s rozhraním ethernet. V práci je rozobratý návrh napájacej časti obvodu ,teda galvanické oddelenie, usmernenie a stabilizácia ...
 • Mapa osvětlení terénu v GIS 

  Blatný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení v porovnání s normami ČSN EN a dále na zpracování naměřených dat za použití GIS. Také seznamuje se základními pojmy osvětlení.
 • Mechanické vlastnosti gelových polymerních elektrolytů 

  Bárta, Vladimír
  Tato práce se zabývá měřením el. vodivosti a mechanických vlastností gelových polymerních elektrolytů, obsahující lithné ionty, jejich přípravou a závislostí jejich vlastností na koncentraci nanočástic Al2O3 v nich obsažených. ...
 • MEMS technologie snímání náklonu 

  Kopeček, Pavel
  V poslední době klademe na zařízení kolem nás čím dál větší požadavky. Výjimku netvoří ani potřeba vědět, pod jakým úhlem je zařízení nakloněno. Použití je od herních konzolí, přes mobilní telefony až po zařízení určené ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Metody kvantové kryptografie 

  Pajtinová, Mária
  Bakalářská práce analyzuje metody kvantové kryptografie, konkrétně popisuje používané přenosové protokoly využívající otevřený komunikační kanál. Tyto metody prakticky předvádí simulační program, který je součástí. V další ...
 • Metody měření radioaktivního záření 

  Šugra, Marián
  Tento projekt zahrnuje přehled vlastností ionizujícího záření. Popisuje principy metod pro jeho měření spolu s jejich principem. Zaměřuje se na metody používané na medicínských pracovištích. Hlavní podstatou projektu je ...
 • Metody návrhů počítačových sítí 

  Božek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu počítačové sítě pro středně velkou infrastrukturu, jejím zabezpečením a následnou realizací směrovače s firewallem. Tento hraniční prvek bude schopný plnit základní ...
 • Metody pro automatické zaostřování kamery 

  Kičina, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami zaostrovania pomocou web kamery. Princípy na určovanie miery zaostrenia som v práci použil detekciu hrán a Diskrétnu kosínovú transformáciu. Vytvoril som program v programovom ...
 • Měniče pro mikroprocesorová zařízení 

  Kus, Václav
  Úkolem této bakalářské práce je provést přehled měničů DC/DC, vhodných pro napájení malých mikroprocesorových zařízení s LCD displejem. Jako vstupní zdroj napětí je 9V baterie nebo dvě tužkové baterie(3V). Na trhu se v ...
 • Měření a analýza vibrací elektrického stroje 

  Kováč, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vibráciami, ako zdrojom informácii pre analýzu diagnostikovaného zariadenia, ktoré je zdrojom vibrácií, z hžadiska včasnej detekcie vznikajúceho problému, ktorý by mohol závažne ovplyvniť ...
 • Měření a zpracování EKG signálu v prostředí LabView 

  Veselý, Petr
  Tato práce, jak již z názvu vyplývá, je zaměřena na zpracování EKG signálu a detekci QRS komplexu. První část je věnována samotnému anatomickému popisu srdce. Vlivem podráždění svaloviny srdce dochází k postupnému stahování ...
 • Měření asynchronního motoru na eskalátoru 

  Pešová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem asynchronních motorů. Je zde uvedena stručná charakteristika a popis činnosti motoru a dále je práce zaměřena na postup při měření zatěžovacích charakteristik asynchronních motorů, ...
 • Měření biologických signálů pomocí systému Biopac 

  Brudík, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání elektrické aktivity z mozku, která se provádí pomocí elektroencefalografu, a zpracováním naměřených dat. Teoretická část je zaměřena na mozek, jeho stavbu a funkce. ...
 • Měření EEG signálu pomocí digitalizační měřící karty 

  Polák, Radek
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit předzesilovač a virtuální přístroj pro měření EEG signálu. Práce obsahuje přehled současné elektroencefalografie, přehled způsobů snímání a zpracování mozkových potenciálů klinickými ...
 • Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s ...
 • Měření intenzity pole 

  Novák, Tomáš
  V této práci podrobně rozebereme problematiku měření intenzity pole a to hlavně v krátkovlnném pásmu přijímaných kmitočtů. Pro měření intenzity elektrického pole je nutné použít vhodnou anténu, která svými vlastnostmi a ...
 • Měření krevního tlaku a posouzení vlivu zátěže 

  Vymazal, Bronislav
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu fyzické zátěže na hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku. Je zde rozebrán kardiovaskulární systém člověka a vliv jeho činnosti na tlak krve. V textu jsou zmíněny ...