Now showing items 111-130 of 329

 • Kolotočové podvody v rámci EU 

  Majerčíková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá tématem kolotočových podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Současný tzv. přechodný systém kombinující princip země skutečné spotřeby s různými výjimkami založenými na principu ...
 • Komparace aktivně spravovaných fondů kolektivního investování s indexovými fondy 

  Plundra, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na komparaci aktivně řízených fondů kolektivního investování s indexovými fondy. První část vymezuje samotný pojem kolektivního investování, jeho subjekty, výhody a nevýhody. Druhá část analyzuje ...
 • Konvergentní řešení mobilních technologií pro firemní zákazníky 

  Stančík, Michal
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití konvergentního řešení mobilních technologií a jeho výhod v segmentu firemních zákazníků, demonstrovaných na malé realitní kanceláři. Teoretická část popisuje principy a technologie ...
 • Legislativní změny ve zdaňování příjmů fyzických osob 

  Bělehrádková, Věra
  Bakalářská práce je zaměřena na změny zákona o daních z příjmů od roku 2008 až po současnost. Zabývá se problematikou zdanění příjmů fyzických osob a to konkrétně daní z příjmů ze závislé činnosti. Dále se zabývá dalšími ...
 • Marketing stavební společnosti 

  Zela, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii marketingového mixu, v druhé části analyzuji současný marketing společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná ...
 • Marketingová a prodejní strategie firmy 

  Sedlář, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s prodejní a marketingovou strategií Obsahuje návrh takové marketingové strategie, jejímž cílem je zvýšit prodej a ziskovost firmy.
 • Marketingový mix hotelu Maximus Resort 

  Tomášková, Lenka
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix hotelu Maximus Resort“ je návrh marketingové strategie na zefektivnění. V teoretické části se zabývám samotnou definicí marketingu, marketingovým mixem a komunikačním ...
 • Marketingový mix města Velké Meziříčí 

  Pelikánová, Adéla
  Bakalářská práce „Marketingový mix města Velké Meziříčí“ se zabývá vypracováním marketingového mixu a navržením turistických produktů destinace cestovního ruchu. Předpokladem pro vytvoření marketingového mixu je provedení ...
 • Marketingový plán 

  Koutný, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování návrhu marketingového plánu pro vybranou firmu. Zvolenou firmou je KTV servis s.r.o, která se zabývá prodejem ve stavebnictví. Konkrétní pozornost bude věnována charakteristice ...
 • Marketingový plán pro firmu GTrade, s.r.o. 

  Čáchová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu marketingového plánu pro společnost G-Trade s.r.o. a zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. V teoretické části práce jsou nastíněny předpoklady pro marketingové ...
 • Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí 

  Žitník, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití elektronických platebních systému pro účely řešení mikrotransakcí na území české republiky. Součástí práce je analýza takovýchto systémů v kontextu českého prostředí, vycházející ...
 • Model e-marketingu pro dialogové prostředí e-commerce 

  Hliničan, Marek
  Táto bakalárska práca obsahuje analýzu spoločnosti Chemtrend s.r.o. a návrhy, ako by firma mala skvalitniť svoj e-marketing. K tomu som pre ňu vytvoril nové webové stránky, ktoré sú optimalizované pre vyhľadávače a navrhol ...
 • Model e-shopu 

  Kavalec, Martin
  Bakalářská práce vychází z provedené analýzy současného stavu firmy Salleko, s. r. o. Na jejímž základě se zaměřuje na rozšíření svých podnikatelských aktivit v elektronickém prostředí. A to na zavedení internetového ...
 • Model elektronického bankovnictví 

  Veselý, Milan
  Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu propojení klienta s bankou prostřednictvím elektronického bankovnictví a návrh modelu pro podnikatelské prostředí. Jednotlivé části kapitoly o současném stavu jsou ...
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Souček, Vilém
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje zhodnocení situace společnosti ELEKTROOPRAVNA RAUS s.r.o. Velké Meziříčí, analýzu trhu, na kterém se ...
 • Možnosti pořízení nového automobilu 

  Moskalenko, Vladislav
  Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění celkových nákladů při pořízení automobilu. Zaměřuje se na možnosti pořízení automobilu pro podnikatele s ohledem na analyzování možností, které jsou nabízeny potencionálním kupcům ...
 • Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě 

  Kousal, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je „Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě“ a návrh optimálního modelu přímých plateb pro elektronický obchod. V práci se zabývám elektronickými platebními prostředky, jejich realizací ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Budínská, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy EXCON, a.s. na veletrzích. Obsahuje informace o analyzované firmě, o všeobecné reklamě a reklamách na veletrzích. Způsoby a ukázky propagace na veletrhu, možnosti jak ...
 • Nástroj k vytváření investičních návrhů 

  Mikeška, Vilém
  Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro ...
 • Návrh a efektivní propagace Elektronického obchodu. 

  Hájek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webu s elektronickým obchodem s fotografiemi a jeho cílenou propagací podle moderních trendů. Cílem mé práce je navrhnout elektronický obchod pro prodej fotografií a sluţeb tak, aby ...