Now showing items 115-134 of 329

 • Marketing stavební společnosti 

  Zela, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii marketingového mixu, v druhé části analyzuji současný marketing společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná ...
 • Marketingová a prodejní strategie firmy 

  Sedlář, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s prodejní a marketingovou strategií Obsahuje návrh takové marketingové strategie, jejímž cílem je zvýšit prodej a ziskovost firmy.
 • Marketingový mix hotelu Maximus Resort 

  Tomášková, Lenka
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Marketingový mix hotelu Maximus Resort“ je návrh marketingové strategie na zefektivnění. V teoretické části se zabývám samotnou definicí marketingu, marketingovým mixem a komunikačním ...
 • Marketingový mix města Velké Meziříčí 

  Pelikánová, Adéla
  Bakalářská práce „Marketingový mix města Velké Meziříčí“ se zabývá vypracováním marketingového mixu a navržením turistických produktů destinace cestovního ruchu. Předpokladem pro vytvoření marketingového mixu je provedení ...
 • Marketingový plán 

  Koutný, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování návrhu marketingového plánu pro vybranou firmu. Zvolenou firmou je KTV servis s.r.o, která se zabývá prodejem ve stavebnictví. Konkrétní pozornost bude věnována charakteristice ...
 • Marketingový plán pro firmu GTrade, s.r.o. 

  Čáchová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu marketingového plánu pro společnost G-Trade s.r.o. a zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. V teoretické části práce jsou nastíněny předpoklady pro marketingové ...
 • Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí 

  Žitník, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití elektronických platebních systému pro účely řešení mikrotransakcí na území české republiky. Součástí práce je analýza takovýchto systémů v kontextu českého prostředí, vycházející ...
 • Model e-marketingu pro dialogové prostředí e-commerce 

  Hliničan, Marek
  Táto bakalárska práca obsahuje analýzu spoločnosti Chemtrend s.r.o. a návrhy, ako by firma mala skvalitniť svoj e-marketing. K tomu som pre ňu vytvoril nové webové stránky, ktoré sú optimalizované pre vyhľadávače a navrhol ...
 • Model e-shopu 

  Kavalec, Martin
  Bakalářská práce vychází z provedené analýzy současného stavu firmy Salleko, s. r. o. Na jejímž základě se zaměřuje na rozšíření svých podnikatelských aktivit v elektronickém prostředí. A to na zavedení internetového ...
 • Model elektronického bankovnictví 

  Veselý, Milan
  Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu propojení klienta s bankou prostřednictvím elektronického bankovnictví a návrh modelu pro podnikatelské prostředí. Jednotlivé části kapitoly o současném stavu jsou ...
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Souček, Vilém
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje zhodnocení situace společnosti ELEKTROOPRAVNA RAUS s.r.o. Velké Meziříčí, analýzu trhu, na kterém se ...
 • Možnosti pořízení nového automobilu 

  Moskalenko, Vladislav
  Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění celkových nákladů při pořízení automobilu. Zaměřuje se na možnosti pořízení automobilu pro podnikatele s ohledem na analyzování možností, které jsou nabízeny potencionálním kupcům ...
 • Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě 

  Kousal, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je „Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě“ a návrh optimálního modelu přímých plateb pro elektronický obchod. V práci se zabývám elektronickými platebními prostředky, jejich realizací ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Budínská, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy EXCON, a.s. na veletrzích. Obsahuje informace o analyzované firmě, o všeobecné reklamě a reklamách na veletrzích. Způsoby a ukázky propagace na veletrhu, možnosti jak ...
 • Nástroj k vytváření investičních návrhů 

  Mikeška, Vilém
  Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro ...
 • Návrh a efektivní propagace Elektronického obchodu. 

  Hájek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webu s elektronickým obchodem s fotografiemi a jeho cílenou propagací podle moderních trendů. Cílem mé práce je navrhnout elektronický obchod pro prodej fotografií a sluţeb tak, aby ...
 • Návrh a implementace e-marketingu firmy. 

  Gabzdyl, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem e-marketingu pro firmu Mgr. Barbara Wilczková, advokát. Cílem je charakterizovat problematiku e-marketingu, analyzovat problémy, zhodnotit dosavadní situaci firmy, navrhnout a ...
 • Návrh části informačního systému pro podporu projektového řízení 

  Horák, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení informačního systému firmy INTERDEKOR s.r.o., se sídlem v Horním Těrlicku. V práci se budu zabývat usnadněním procesu evidence zakázek z pohledu projektantů. Při práci se seznámím ...
 • Návrh části IS pro podporu firemních procesů 

  Brounek, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřená na tvorbu dynamických webových stránek a online evidenci dokumentů. Zadání vychází z požadavku společnosti Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. Evidence dokumentů je určena pro sdílení soukromých ...
 • Návrh databáze pro efektivní chod servisu motocyklů a čtyřkolek 

  Rozehnalová, Jana
  Principem této bakalářské práce je vytvořit návrh efektivní databáze pro motocyklový servis a servis ATV, který je součástí malé obchodní společnosti MTT s.r.o. podnikajícím v motocyklovém odvětví. Měla by zjednodušit a ...