Now showing items 226-245 of 329

 • Podnikatelský plán na založení nového podniku 

  Španár, Tomáš
  Moja bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku nového podniku. Cieľom práce je spracovať, už spomínané, založenie podniku z hľadiska teorie aj praxe. Zvláštna pozornosť je pri tom venovaná analýze prostredia, v ...
 • Podnikatelský plán pro poskytování služeb studentům 

  Maštalíř, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je příprava na realizaci podnikatelského záměru. Práce se zabývá řešením základních problémů souvisejících jak s marketingem a českou legislativou s podnikáním spojenou, tak i výběrem formy ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Čechová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru, který poslouží malému živnostníkovi v rozvoji jeho podnikání v oblasti výroby bižuterie. Na základě teoretických poznatků navrhuje postup, jak zvýšit objem ...
 • Podnikatelský plán rozvoje salonu MIA 

  Mráčková, Iva
  Cílem této práce "Podnikatelský plán na rozšíření Salonu MIA" je sestavit podnikatelský plán na rozšíření skutečného podniku. První teoretická část vymezuje pojmy a charakteristiku, dělení a strukturu podnikatelských plánů. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedláček, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá navržením seriózního podnikatelského záměru týkajícího se rozvoje společnosti ABC s.r.o., která působí na trhu jako obchodní firma specializující se na distribuci zdravotnických pomůcek pro ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hubálková, Zuzana
  Předmětem této práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Práce zahrnuje teoretický popis podnikatelského záměru a jeho obsahu, následuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mafková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude v budoucnu využit pro založení školy vaření – Grand chef v Jihlavě. Práce vychází z teoretických poznatků, následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Beránková, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá vznikem společnosti, jaká nemá ve městě, pro něž je realizace projektu plánována, obdoby. Tématem práce je založení společnosti pro volnočasové aktivity, analýza trhu a možná návratnost investic. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Lounek, Michal
  Podnikatelský záměr – „zaloţení“ společnosti s právní formou s.r.o. se zaměřením na fotografickou, obchodní, vzdělávací, společenskou a uměleckou činnost. Firma se zabý-vá kromě fotografování a výroby předmětů ze zhotovených ...
 • Podnikatelský záměr 

  Doležal, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je vypracována v rámci studijního oboru 99386 - Ekonomika a procesní management, program Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Cílem bakalářské práce bude popsat založení nového ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaďura, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje průběh a realizaci developerského projektu výstavby polyfunkčního domu v Brně v Ţabovřeskách na ulici Sochorova. Zvláštní důraz byl kladen na popis, průběh a moţnou realizaci klientských změn v ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu ve výrobní oblasti průmyslového podniku. Cílem projektu je minimalizovat průběžnou dobu výroby a eliminovat zmetkovitost ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bumbálková, Gabriela
  Bakalářská práce analyzuje proces, jak založit společnost podnikající v oblasti poskytování služeb, konkrétně cukrárny a kavárny v Brně-Jehnicích. Obsahuje všechny potřebné informace, které jsou nezbytné k založení společnosti ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hyrák, Zbyněk
  V bakalářské práci navrhuji podnikatelský záměr firmy, která poskytuje internetové služby, především tvorbu webových stránek. Vlastní návrh řešení vychází nejen z teoretických poznatků, jež jsou uvedeny v teoretické části ...
 • Podnikatelský záměr 

  Divoká, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru na založení fotografického ateliéru. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, v další části jejich převedení do praxe. Dále je rozpracován postup ...
 • Podnikatelský záměr - rozvoj zahraničních aktivit 

  Danihelková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského záměru pro firmu rozšiřující své působení do zahraničí. V teoretické části je popsána problematika podnikání a podnikatelského záměru. Vlastní práce je ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Suchá, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje firmy DISTRIMO s.r.o.. První část se zabývá cílem této práce. V teoretické části jsou obsaženy základní informace o tvorbě podnikatelského záměru a ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Polúch, Eduard
  Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro účel elektronického podnikání v oblasti poskytování služeb pronájmu systémů internetových obchodů. Práce obsahuje teoretické poznatky související s ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Alexová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu nově vznikající obchodní firmy. Finanční plán je zpracován z důvodu žádosti o úvěr a je sestaven ve třech verzích: realistická, optimistická a pesimistická. Dosažené výsledky ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Cabalka, Ondřej
  Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit současný stav společnosti, nalézt slabá místa a následně navrhnout doporučení k jejich odstranění a budoucímu rozvoji v podnikání.