Now showing items 317-329 of 329

 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Cabalka, Ondřej
  Tato bakalářská práce upozorňuje na hojně opomíjenou důležitost firemních dat a jejich ochranu. Seznamuje s procesem zálohování jako základním prvkem bezpečnosti a efektivnosti informačního systému. Součástí práce jsou ...
 • Zdanění studentů 

  Němcová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdanění příjmů. První část obsahuje daňovou teorii, kde jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování příjmů a formy přivýdělku pro studenty. V druhé části najdeme obecné informace k dani ...
 • Zdaňování neziskových právnických osob 

  Kembický, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování neziskových právnických osob. Zaměřuje se hlavně na daň z příjmů právnických osob. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na konkrétní neziskovou organizaci – občanské ...
 • Zdaňování podnikání na internetu 

  Štefanides, Jan
  Bakalářská práce pojednává o principech zdanění elektronického podnikání z pohledu českého i mezinárodního práva. Poté se práce zaměřuje na problematiku tohoto zdanění a to především v souvislosti s mezinárodním daňovým ...
 • Zdaňování příjmů daňových nerezidentů 

  Hofmann, Eduard
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů daňových nerezidentů v České republice. Práce je zaměřena především na příjmy fyzický osob, které podléhají zdanění srážkovou daní. Hlavním cílem jsou kroky vedoucí ...
 • Zdaňování příjmů studentů ze závislé činnosti 

  Stejskalová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřená na zdaňování příjmů ze závislé činnosti studentů. Práce obsahuje metodiku stanovení základu daně a daňové povinnosti z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně odkazů na příslušnou ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Šťastný, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci podniku Vetropack Moravia Glass, a. s. za jednotlivé roky 2006 – 2009 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků klade návrhy a doporučení, které by v budoucnu ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí časových řad 

  Dvořák, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití statistických metod v praxi, zvláště pak se zajímá o finanční analýzu společnosti HELIX Liberec s.r.o. vyjádřenou vybranými ekonomickými ukazateli v časových řadách v letech ...
 • Zhodnocení finanční situace společnosti Imtos 

  Kuba, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku obchodujícího v oblasti strojírenství pomocí finanční analýzy. Podklady pro analýzu jsou finanční výkazy, zejména pak rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cash ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Dolná Mariková 

  Ištok, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením rozpočtového hospodárenia obce Dolná Mariková v rokoch 2006 – 2009. Na základe podrobnej analýzy príjmov a výdajov obecného rozpočtu je vypracované celkové zhodnotenie hospodárenia ...
 • Zhodnocení hospodaření obce Tvrdonice 

  Komárková, Renata
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření obce Tvrdonice. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky o rozpočtové soustavě, obci a rozpočtu obcí. ...
 • Zpracování, přenos a správa dat z geologických vrtů 

  Kováč, Jakub
  Bakalářská práce předkládá návrh řešení pro zpracování, přenos a správu geofyzikálních dat malé firmy za účelem stálého přístupu k aktuálním informacím. Překládá jednotlivá řešení s ohledem na bezpečnost, spolehlivost a ...
 • Zvýšení efektivity vymáhání pohledávek u podnikatele Vladimíra Trojana 

  Mirandová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání obchodněprávních pohledávek po splatnosti. Její součástí je všeobecný přehled vzniku a zániku pohledávek, jejich zajištění a způsobů jejich vymáhání jak mimosoudní cestou, ...